Композиция на «едно-две-три»!

Ще се научите: съзнателно да работите върху създаването на кадъра, да подхождате творчески към правенето на снимки, да се ориентирате във визуалните инструменти и да използвате всичко това на практика.

Ще Ви трябва: някакъв цифров фотоапарат, компютър с достъп до интернет и желание съзнателно да създавате снимки.

  • 7 онлайн-занятий
  • 38 творческих заданий
  • Неограниченный доступ к материалам
  • Сложность: Курс для начинающих

Что необходимо для обучения


Преподаватели

Все преподаватели Фотошколы »

Как я буду учиться?

How_learn
Подробнее об обучении »
В този урок ние ще разгледаме понятието «композиция», щу узнаем от какви елементи е съставена композицията на снимките и ще се научим да я анализираме.
Preview-normal
Занятие 2: Прости решения 6 домашних заданий
За да направите снимки с хармонична композиция, не е задължително да учите в институт по изобразително изкуство или дълги години да изучавате специализирана литература. Още днес вече ще можете да получавате добри кадри, след като овладеете няколко прости правила. Какви — за това ще говорим в този урок.
Preview-normal
Занятие 3: Граници на кадъра в композицията 6 домашних заданий
В този урок ще поговорим за границите на кадъра като елемент от композицията и един от най-важните инструменти на фотографа.
Preview-normal
Занятие 4: Линии в кадъра 6 домашних заданий
Как да поставите в кадъра линия, така че той да е хармоничен и да изразява идеята на фотографа?
Preview-normal
Занятие 5: Ритъм и симетрия 6 домашних заданий
Ритъм и симетрия — важни начини за организиране на пространството в кадъра и най-важните инструменти на композицията. В този урок ще поговорим за това, как да ги подчиним за своите идеи.
Preview-normal
Занятие 6: Цвят, контраст 6 домашних заданий
Какво цветово решение е подходящо за дадена снимка? Как можем да повлияем на цвета в кадъра? Защо не всички снимки се правят цветни, или обратното, черно-бели?
Preview-normal
Занятие 7: Светлината като конструктивен елемент на композицията 6 домашних заданий
Светлина — образуващ елемент на всяка снимка. Ще говорим за нея в края на нашия курс, защото управлението на светлината — е най-тънкият инструмент на фотографа. Нашата задача — да се научим да виждаме светлината, да я почувстваме и съзнателно да я използваме в кадъра.
Preview-normal

Сертификат Fotoshkola.net

Константин
Константинопольский
По итогам обучения каждый студент получает именной сертификат об окончании курса. Это не так сложно: достаточно, чтобы преподаватели приняли как минимум одно домашнее задание к каждому уроку.

3человек получили сертификат об окончании курса Фотошколы на этой неделе